Category: Classical

Atomroulett

9 thoughts on “ Atomroulett

  1. "Rysk atomroulett" Moskva vill importera kärnbränsleavfall från väst. Det skulle göra den ryska kärnkraftsindustrin till ett lättfångat byte för en rad olika intressegrupper samtidigt som slarv och lättsinne skulle kunna bli ett hot mot grannländernas säkerhet.
  2. Hur länge skall vi spela atomroulett, när det finns gott om sparmöjligheter och alternativ för energin? Även utan olyckor klarar vi oss inte ifrån radioaktiviteten som släpps ut vid uranbrytning och som atomkraftverken släpper ut till luft och vatten vid normal drift. Hans Sternlycke. Share.
  3. At GitHub, we’re building the text editor we’ve always wanted: hackable to the core, but approachable on the first day without ever touching a config .
  4. In our latest Dispatch, Roulette TV talks with Roulette Resident composer Mary Prescott about creating during a time of uncertainty. Mary Prescott is a Thai-American interdisciplinary artist, composer, and pianist who explores the foundations and facets of identity and social conditions through experiential performance. She aims to foster understanding and create .
  5. Alles endete dann , nachdem die Band ihr Album "Wie der Wind" eingespielt hatte. Es mangelte an Erfolg. Auf vorliegendem Album des 'Überlebenden Cabaners' finden sich bis auf "Atomroulett" alle Stücke der damaligen Vinylscheibe. Mit "Frieden" ist außerdem eine Nummer dabei, die nicht auf "Wie der Wind" ist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *